Φορτηγά
Μεταφορές
Πέμπτη 24 Ιούλιος 2014 έτος
 
Eλλ eng
Автоперевозки  
Απόσταση Kyiv — Βουκουρέστι — Βουλγαρία — Hannut — Θεσσαλονίκη
 
0.04(he2)
240714-22:17:40