Φορτηγά
Μεταφορές
Δευτέρα 30 Μάρτιος 2015 έτος
 
Eλλ eng
Автоперевозки  
Απόσταση Kyiv — Βουκουρέστι — Βουλγαρία — Hannut — Θεσσαλονίκη
 
0.07(he2)
300315-17:10:11