Φορτηγά
Μεταφορές
 25 Ιανουάριος 2015 έτος
 
Eλλ eng
Автоперевозки  
Απόσταση Kyiv — Βουκουρέστι — Βουλγαρία — Hannut — Θεσσαλονίκη
 
0.09(he2)
250115-16:14:04