Φορτηγά
Μεταφορές
 26 Απρίλιος 2015 έτος
 
Eλλ eng
Автоперевозки  
Απόσταση Kyiv — Βουκουρέστι — Βουλγαρία — Hannut — Θεσσαλονίκη
 
0.04(he2)
260415-20:09:27