Φορτηγά
Μεταφορές
Τρίτη 26 Μάιος 2015 έτος
 
Eλλ eng
Автоперевозки  
Απόσταση Kyiv — Βουκουρέστι — Βουλγαρία — Hannut — Θεσσαλονίκη
 
0.03(he2)
260515-06:17:39