Φορτηγά
Μεταφορές
Τρίτη 02 Σεπτέμβριος 2014 έτος
 
Eλλ eng
Автоперевозки  
Απόσταση Kyiv — Βουκουρέστι — Βουλγαρία — Hannut — Θεσσαλονίκη
 
0.03(he2)
020914-21:47:27