Φορτηγά
Μεταφορές
Πέμπτη 27 Νοέμβριος 2014 έτος
 
Eλλ eng
Автоперевозки  
Απόσταση Kyiv — Βουκουρέστι — Βουλγαρία — Hannut — Θεσσαλονίκη
 
0.04(he2)
271114-21:19:25