Φορτηγά
Μεταφορές
Παρασκευή 31 Οκτώβριος 2014 έτος
 
Eλλ eng
Автоперевозки  
Απόσταση Kyiv — Βουκουρέστι — Βουλγαρία — Hannut — Θεσσαλονίκη
 
0.04(he2)
311014-09:34:43