Φορτηγά
Μεταφορές
Τρίτη 23 Σεπτέμβριος 2014 έτος
 
Eλλ eng
Автоперевозки  
Απόσταση Kyiv — Βουκουρέστι — Βουλγαρία — Hannut — Θεσσαλονίκη
 
0.03(he2)
230914-21:36:43