Φορτηγά
Μεταφορές
Πέμπτη 21 Αύγουστος 2014 έτος
 
Eλλ eng
Автоперевозки  
Απόσταση Kyiv — Βουκουρέστι — Βουλγαρία — Hannut — Θεσσαλονίκη
 
0.09(he2)
210814-01:23:30